VATIKAN (IKA)

Kongregacija za kler objavila je novi dokument koji će pomoći u reformi župnih zajednica. Naslovljen je “Pastoralna preobrazba župne zajednice u službi evangelizacijskog poslanja Crkve”.

Crkva nudi prostor svima da nađu svoje mjesto, i uvažava zvanje svakog pojedinca. Ta ideja čini jezgru Naputka o župi kojega je Kongregacija za kler odaslala 20. srpnja, prenio je portal Nedjelja.ba.

Kroz 11 poglavlja kojima je pridodan uvod i zaključak, a sveukupno ima 124 broja, dokument kojega potpisuje prefekt karidnal Beniamino Stella, ne nudi nikakvu novu legislativu nego predlaže metode za bolju primjenu postojećih pravila i kanonskih normi.

Cilj je, kako piše Vatican News, potaknuti suodgovornost krštenika i promicati pastoralnu skrb utemeljenu na bliskosti i suradnji među župama.

Ono što najsnažnije proizlazi iz Naputka jest hitnost misijske obnove, pastoralna preobrazba župe kako bi vjernici ponovno otkrili dinamičnost i kreativnost koja omogućuje da ona uvijek ‘napreduje’, a potpomognuta doprinosom svih vjernika.

Naputak je sazdan od 11 poglavlja i može se podijeliti u dva dijela: prvo (poglavlja 1-6) nudi široko promišljanje o pastoralnoj promjeni, misijskom dosegu i vrijednosti župe u suvremenom kontekstu. Drugi dio (poglavlja 7-11) bavi se sastavnicama župnih zajednica, različitim pastoralnim ulogama koje ih čine i načinima na koji se primjenjuju važeće norme.

Novi Naputak slijedi međudikasterijski dokument iz 1997., koji je posvećen temi „Ecclesia de mysterio: O određenim pitanjima vezanim za suradnju nezaređenih vjernika u svetoj službi svećenika“ i Naputak iz 2002. kojega je objavila Kongregacija za kler na temu Svećenik, pastor i vođa župne zajednice“.