-mise nedjeljom u 7.30 i u 9.30 sati

-prije sveke mise mogućnost za ispovijed

-mise kroz tjedan u 8 sati osim ako nije drugačije navedeno

– PROLONCIJA- 

Daje vam se na znanje da Ivan Vujević   sin Smiljana i Suzane rođene Šunjić, mladić katolik rođen 1994 godine u našoj župi,želi sklopiti sakramenat svete ženidbe sa Teom Lacku, ,kćeri Željke i Milice rođene Tešić,djevojkom katolkinjom rođenom 1994. godine u župi Bagalović. Tko zna za bilo kakvu zapreku ili zabranu ovoj ženidbi dužan je javiti crkvenim vlastima pod težak grijeh. Vjenčanje im je 31.kolovoza u župi Karmelske Gospe-Bagalović.

SVAGDANJE MISE  

  • pon. dalibor oršulić za pok. jela,ivan i jurka
  • uto. neda dugandžić za pok.marija i filip
  • sri. katica mihalić za pokojnu katicu jelavić
  • čet. nikša medak za pok. stanko i ivanka
  • pet. milan medask za pok.ivo
  • sub. radinko medak za nakanu
  • ned. 7.30 -vojna ćopo za pok danicu,juru, tomu, anku, amaliju,u 9.30 za puk