Poštovani,

Kao što ste već upoznati M.O. Komin pokrenuo je proceduru izrade projektne dokumentacije za proširenje groblja sv. Roko Komin. Poslije izrade projekta M.O. Komin uključio je Komunalno održavanje d.o.o. kao Upravitelja groblja u realizaciju proširenja groblja. Komunalno održavanje d.o.o., po rješavanju imovinsko pravnih odnosa na području obuhvata, raspisao je javnu nabavu za proširenje groblja i izgradnju 56 novih grobnih mjesta. U navedenom postupku zaprimljene su dvije ponude i napravljena je kalkulacija cijene koja je prezentirana zainteresiranim korisnicima. Komunalno održavanje d.o.o. upoznalo je zainteresirane korisnike u Kominu da Komunalno održavanje d.o.o. zadržava pravo da odustane od postupka proširenja groblja u Kominu ukoliko ne bude 50 zainteresiranih za novoizgrađene grobnice. Kako do dana 16.09.2019. godine upisano 36 zainteresiranih konstatiramo da nije ni približno dosegnut potreban broj za realizaciju projekta.

Iako nije dostignut dovoljan broj zainteresiranih za  nastavak projekta Komunalno održavanje d.o.o. odlučilo je ipak nastaviti s projektom kako bi kupcima s kojima je potpisao ugovor ipak omogućio stjecanje grobnog mjesta. Također ovom prigodom obavještavamo sve zainteresirane stranke da će Komunalno održavanje d.o.o. za sve one koji sklope ugovor o dodjeli grobnog mjesta iza 01.10.2019. godine izvršiti korekciju cijena na način da će cijena grobnog mjesta značajno porasti iz dva razloga:

  1. Komunalno održavanje d.o.o. angažirati će novčana sredstva na proširenju groblja sv. Roko u Kominu koja iziskuju dodatne troškove Komunalnom održavanju d.o.o. i
  2. Smatramo da one osobe koje su s nama sklopile Ugovor o dodjeli grobnog mjesta prije početka građenja i čijim novčanim sredstvima se djelom financiralo proširenje groblja ne mogu biti u istom položaju kao i oni koji uzimaju na korištenje gotovo grobno mjesto.

Srdačan pozdrav,

Komunalno održavanje d.o.o.