-mise po redovitom rasporedu u 8 i i 10 sati,a kroz tjedan u 8 sati osim ako nije drugačije dogovorenb

-prije svake mise mogućnost za svetu ispovjed

-vjeronauk po redovitom rasporedu s početkom u 14,30 u petak,a u subotu u 9 i u 9,45

-u ponedjeljak u spomen žrtava vukovara i škabrnje u 17,00 sati misa za domovinu

-u petak je sveta cecilija, misa za pjevače,crkovinare i ostale župne suradnike u 17,00 sati

-u nedjelju je svetkovina krista kralja, iza mise izloženje presvetog oltarskog sakramenta do 15,00 sati

 

-MISE KROZ TJEDAN-

  • pon.mijo zovko za pok.stana i jure
  • uto. smiljanka jelčić za pok.ivka,ante,mara i stipan
  • sri. mila čupić za pok.stanko
  • čet. senka vlatković za pok.vice, kata i ante
  • pet.sv.cecilija misa u 17,00 za crkvene službenike,i pjevače
  • sub.jure ćopo za pok.mario
  • ned.krist kralj,u 8 sati mila šuman za pok.petar,kata i zorka,u 10 sati misa za puk

-PROLONCIJA-

Daje vam se na znanje da Nikola Burić  sin Branke i Vesne rođene Senić, mladić katolik rođen 1986 u našoj župi,želi sklopiti sakramenat svete ženidbe sa Anom Muslim ,kćeri Vicka i Matije rođene Glavaš,djevojkom katolkinjom rođenom 1993. godine u Splitu. Tko zna za bilo kakvu zapreku ili zabranu ovoj ženidbi dužan je javiti crkvenim vlastima pod težak grijeh. Vjenčanje im je 23.studenoga u župi sv. Spasa,Mejaši,Split.