Kao što ste čuli od sutra se svete mise služe sa narodom. Naši biskupi su donijeli upute kojih se vjernici trebaju držati. U našoj župi biti će dvije svete mise, u 8 i u 10 sati. Na ulaznim vratima i u crkvi će biti osobe koje će paziti da se poštuju naložene zdravstvene mjere. Molimo vas da dođete na vrijeme da na ulaznim vratima ne bilo gužve. Po obavljenoj dezinfekciji na ulazu, vjernici ulaze u crkvu u klupe na kojima su oznake za sjedenje. U crkvi, poštujući upute ima mjesta za 60 vjernika. Po završetku svete mise također je potrebno pripaziti na izlazak da se ne stvara gužva na vratima. Ukoliko bude lijep dan, vjernici mogu biti i vani jer će biti postavljen zvučnik. Molimo vas za suradnju radi dobra svih nas. Jer očito su Crkva i vjernici po većim povećalom nego ostali. Izišao je i novi broj Glasnika. Trobroj. Možete ga nabaviti u crkvi.

Fotografija Župa sv. Ante, Komin.

Fotografija Župa sv. Ante, Komin.