Na Sveučilištu u Zadru danas je, u organizaciji Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru i Zadarske nadbiskupije predstavljena knjiga dr. sc. Tončija Matulića “Pobačaj – drama savjesti”.

Zadarsko sveučilište odbilo pokušaj cenzure predstavljanja knjige dr. sc. Tončija Matulića ‘Pobačaj – drama savjesti’

Uoči tog događaja, protivnice predstavljanja ove knjige izvele su performans pod nazivom “Sluškinje ustaju”. Odjevene u crvene plašteve s kapama koje velikim djelom pokrivaju lica, pripadnice Platforme za reproduktivna prava obrušile su se na organizatore i sudionike ovog događanja, dovodeći time u pitanje slobodu izražvanja na Zadarskom sveučilištu.

“Nakon prosvjedne note i peticije građanki i građana, rektorica Dijana Vican i dalje ne vidi problem u tome da se ne Sveučilištu raspravlja o dokinuću ženskog prava s dogmatske neznanstvene pozicije. Rektorica smatra da je predstavljanje knjige na Sveučilištu legitiman izraz pluralizma mišljenja. Temeljna ljudska prava ne mogu biti tema rasprava suprotstavljenih mišljenja, temeljne vrijednosti na kojima sekularna demokratska društva počivaju ne mogu se dovoditi pod upitnik, a pogotovo ne na visokoobrazovnim ustanovama. Ovime je Sveučilište u Zadru podržalo političku kampanju fundamentalističkih vjerskih pokreta koji promoviraju retrogradne stavove i žele dokinuti civilizacijske dosege na području ženskih prava. Ovo je direktna diskriminacija žena i nametanje crkvenih dogmi svim građankama i građanima u sekularnoj državi, a Sveučilište je jasno pokazalo da ih ne zanimaju ni Statut ni Kodeks Sveučilišta. Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama je ovime povrijeđena, a i Ustav Republike Hrvatske” – , izjavile su “Sluškinje” kako prenosi Zadarski list. 

Podsjetimo, predstavljanje knjige Tončija Matulića neki su članovi Sveučilišta već pokušali cenzurirati slanjem anonimnog pisma u kojemu su ustvrdili kako je to predstavljanje “dio javne kampanje u kojoj, pozivajući se na vjerske dogme, katoličko poimanje morala i kanonsko pravo, crkvene organizacije nastoje takav sustav vrijednosti ozakoniti i nametnuti svim građanima i građankama Republike Hrvatske”.

Kabinet rektorice: Predavanje je javno i svatko ima pravo iznijeti svoje stavove

“Autor knjige redoviti je profesor Sveučilišta u Zagrebu, a na predstavljanje koje je javno može doći tko god zaželi i u akademskom duhu nakon predstavljača ima pravo iznijeti svoje stavove koji se ne podudaraju s autorovim stavovima i stavovima predstavljača, stoji u odgovoru koji je došao iz Kabineta rektorice u kojem također ističu kako je jedna od društveno odgovornih uloga svakog sveučilišta da bez tabua o različitim društvenim temama bude platforma za raspravu, uvažavajući pri tome standarde akademskog pluralizma mišljenja i čestitosti.

U skladu s time znanstvenici, studenti i drugi dionici na Sveučilištu u Zadru imaju mogućnost posve legitimno i slobodno iznijeti različite pristupe i stavove koji se odnose na život i djelovanje čovjeka. Nismo u mogućnosti unaprijed donositi bilo kakvu osudu ili prosudbu o predstavljanju knjige koje je anonimnim prijaviteljima sporno, a kamo li na temelju naslova knjige koja će se predstaviti utvrditi da su prekršeni akti Sveučilišta u Zadru”, ističe se u odgovoru Kabineta rektorice.

Izvor: narod.hr/zadarskilist.hr/slobodnadalmacija.hr