“Nakon što je misa završila, svećenik je otvorio vrata tabernakula u kojemu je bila Čudesna hostija. S velikim udivljenjem sam ugledao hostiju koja je bila kao u plamenu, a u njezinom je središtu bilo srce koje je kucalo.”

Svetište Betanija, u venecuelanskom gradu Cúa, bilo je 8. prosinca 1991. mjesto zabilježenog euharistijskog čuda.

Nakon što je svećenik koji je tog dana slavio misu posvetio hostiju, primijetio je da s jedne njezine strane curi krv. Svećenik je sačuvao hostiju koja je kasnije podvrgnuta istraživanju kako bi se utvrdilo je li riječ o čudu.

Katalog vatikanske zbirke Euharistijska čuda svijeta bilježi: “Na misi je bilo mnogo hodočasnika koji su odmah potvrdili da svećenik nije imao rane iz kojih je krv mogla kapati na hostiju. Osim toga, rezultati analize su potvrdili da svećenikova krvna grupa nije jednaka kao krvna grupa na hostiji.

Čudesna hostija podvrgnuta je određenim posebnim proučavanjima koja je zatražio biskup Los Tequesa, Pio Bello Ricardo, a rezultati su potvrdili da je krv tipa AB+ koja odgovara krvi pronađenoj na Torinskom platnu, kao i hostiji euharistijskog čuda u Lancianu koje se dogodilo 750. godine u Italiji, a koju je analiziralo 500 komisija Svjetske zdravstvene organizacije.”

Hostija je kasnije pohranjena u samostanu u Los Tequesu, te izložena kako bi je tisuće hodočasnika svake godine mogli vidjeti.

Godine 1998. jedan od hodočasnika imenom Daniel Sanford, uočio je kako se na Čudesnoj hostiji pojavilo srce koje je kucalo. Događaj je uspio zabilježiti i video kamerom, a svoje iskustvo je ujedno i zapisao:

“Nakon što je misa završila, svećenik je otvorio vrata tabernakula u kojemu je bila Čudesna hostija. S velikim udivljenjem sam ugledao hostiju koja je bila kao u plamenu, a u njezinom je središtu bilo srce koje je kucalo. To je trajalo oko 30 sekundi, a onda se hostija vratila u normalan oblik. Uspio sam svojom kamerom snimiti dio tog čuda.”

Video je bio poslan lokalnom biskupu koji je ohrabrio njegovo širenje kako bi se proširilo vjerovanje u stvarnu Kristovu prisutnost u Presvetom sakramentu.

Hostija se još uvijek može vidjeti u samostanu u Los Tequesu, a krv koja se nalazi na njoj još je uvijek svježa.

Ivo Džeba | Bitno.net