S druge strane, iako su kanonske promjene koje je uveo Sveti Otac Franjo stupile na snagu prije gotovo četiri godine, u Rijeci još uvijek nije proveden niti jedan kraći postupak za ništavnost ženidbe. Slično je i u ostatku Hrvatske

Foto: TeiTo

Od kada je Papa reformirao postupak za ništavnost ženidbe do konca 2017. godine na Interdijecezanskom ženidbenom sudu u Rijeci bilo je svake godine po 20 posto više pokrenutih parnica, a tijekom 2018. je broj parnica povećan za čak 60 posto, objavio je riječki Novi list.

Interdijecezanski ženidbeni sud Riječke metropolije obuhvaća četiri biskupije: Porečko-pulsku, Gospićko-senjsku, Krčku te Riječku nadbiskupiju.

Podsjećamo, papa Franjo je u rujnu 2015. godine proglasio dva motuproprija kojima je reformirao kanonski postupak za parnice proglašenja ništavosti ženidbe. Motuproprijem Mitis Iudex Dominus Iesus učinjena je reforma Zakonika kanonskog prava koji vrijedi za vjernike latinskog obreda, a motuproprijem Mitis et misericors Iesus, učinjena je reforma Zakonika kanona istočnih Crkava koji vrijedi za vjernike istočnih obreda.

Među dvije najvažnije promjene crkveni pravnici istaknuli su tada odluku da će radi ubrzavanja postupka biti dovoljna samo jedna izvršna presuda u prilog ništavosti ženidbe, za razliku od do tada potrebne dvije te uvođenje kraćeg postupka u slučajevima u kojima posebno očiti argumenti govore u prilog ništavosti ženidbe.

U razgovoru za Novi list, mons. mr. Emil Svažić, sudski vikar na Interdijecezanskom ženidbenom sudu u Rijeci, istaknuo je kako je prošle godine na riječkom sudu “doneseno 25 presuda, od kojih 24 pozitivne, a tek jedna negativna”, dodavši i kako je u samo tri mjeseca ove godine “već izrečeno 13 presuda, uglavnom u prilog ništavnosti ženidbe”.

“Tako visok postotak pozitivno riješenih parnica plod je kvalitetne pripreme, nakon koje samo izgledni slučajevi ulaze u postupak” istaknuo je.

S druge strane, iako su kanonske promjene stupile na snagu prije gotovo četiri godine, u Rijeci još uvijek nije proveden niti jedan kraći postupak za ništavnost ženidbe.

“Tome je tako zato što ni za jedan slučaj nije odmah zaključeno da je ništavnost ženidbe potkrijepljena ‘svjedočanstvima ili ispravama koje jasno ukazuju na ništavnost’, te nije bilo potpune suglasnosti supružnika oko pokretanja parnice, kao i motiva i uzroka ništavnosti, što su dva temeljna uvjeta da bi se mogla započeti parnica po kraćem postupku”, poručio je mr. Svažić, dodavši kako je slična situacija i na ostalim sudovima u Hrvatskoj.

“Tek su dva naša suda imala po nekoliko takvih postupaka, a primjerice jedna Milanska nadbiskupija, koja je poput cijele Hrvatske, do sada je imala samo četiri takva slučaja. Dakle, takve parnice nisu česte, jer je potrebne uvjete u praksi teško zadovoljiti. Uz to, naglasak u svim parnicama treba biti na istini i pravdi, a ne toliko na brzini pod svaku cijenu.”

Sudski vikar istaknuo je i kako parnice nakon reforme traju od pola godine do godine dana kraće te da sudski troškovi iznose 2000 kuna.

Više pročitajte OVDJE.

Pogrešne informacije o razlozima za nevaljanost ženidbe

Novi list u svom je tekstu o porastu postupaka za proglašenje ništavnosti braka objavio poseban okvir pod naslovom: “Razlozi za nevaljanost ženidbe”, pri čemu su kao razloge istaknuli: “nepostojanje vjere koje može proizvesti hinjenu privolu ili zabludu koja određuje volju, kratkoća bračnog suživota, pobačaj učinjen radi sprječavanja rađanja potomstva, ustrajno održavanje izvanbračne veze u vrijeme ili neposredno nakon vjenčanja, zlonamjerno tajenje neplodnosti ili teške zarazne bolesti ili postojanja djece rođene iz prethodne veze ili zatvorske kazne, razlog sklapanja ženidbe koji je potpuno stran bračnome životu ili ženidba sklopljena zbog nepredviđene trudnoće, fizičko nasilje radi iznude privole, nesposobnost služiti se razumom dokazana medicinskom dokumentacijom”

Međutim, navedeni razlozi zapravo predstavljaju okolnosti (prema čl. 14 – § 1 motuproprija Mitis Iudex Dominus Iesus) koje mogu dopustiti vođenje parnice ništavosti ženidbe u skraćenom obliku postupka (više o tome OVDJE), a ne razloge nevaljanosti ženidbe, kako je pogrešno navedeno u tekstu.

Uvjeti u kojima je ženidba nevaljana detaljno su navedeni OVDJE, a podijeljeni su u tri skupine:

Neslužbene prijevode oba papina motuprorpija možete pročitati OVDJE.