“Novo i nepoznato, s jedne strane, potiče u nama interes i očekivanja, a s druge strane, izaziva nelagodu i pomalo nas plaši. Slične osjećaje zasigurno budi i početak nove nastavne godine koji donosi uvođenje kurikularne reforme, pod nazivom Škola za život, u prve i pete razrede osnovnih škola te prve razrede gimnazija. Katolički vjeronauk, kao sastavni dio kanona odgojno-obrazovnih predmeta, sudjeluje u reformskim procesima koje obrazovna politika posljednjih godina usmjerava prema definiranju ishoda učenja i učeničkih postignuća te promjeni načina učenja i podučavanja”, ističe Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišića prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine, te poručuje: “Crkva vas preko Vjeronauka želi učvrstiti u spoznaji da jedino Isusu Kristu pripada središnje mjesto u vašem životu. Ne dajte se zavarati! Ako vam Bog bude na prvom mjestu, onda će i sve ostalo biti na svom mjestu“.

Poruka splitsko-makarskoga nadbiskupa Marina Barišića prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine prenosimo u cijelosti:

Draga djeco i mladi, poštovani roditelji, odgojitelji, učitelji, nastavnici i ravnatelji, drage vjeroučitelji i vjeroučiteljice, redovnici i redovnice, braćo svećenici!

Od srca vas pozdravljam na početku nove, od Boga darovane školske i pastoralno-katehetske godine. Naš život je prepun početaka i prigodâ za rast i dozrijevanje u „mudrosti, dobi i milosti“ (Lk 2, 52). Jedna od najizvrsnijih prilika je upravo nova školska i vjeronaučna godina koja je pred nama. Započnimo je s Onim koji je bez početka i bez svršetka, vječnim Ocem kojemu je podložno sve što ima početak.

Novo i nepoznato, s jedne strane, potiče u nama interes i očekivanja, a s druge strane, izaziva nelagodu i pomalo nas plaši. Slične osjećaje zasigurno budi i početak nove nastavne godine koji donosi uvođenje kurikularne reforme, pod nazivom Škola za život, u prve i pete razrede osnovnih škola te prve razrede gimnazija. Katolički vjeronauk, kao sastavni dio kanona odgojno-obrazovnih predmeta, sudjeluje u reformskim procesima koje obrazovna politika posljednjih godina usmjerava prema definiranju ishoda učenja i učeničkih postignuća te promjeni načina učenja i podučavanja. No istovremeno Vjeronauk pozorno osluškuje i propitkuje koncept obrazovanja i sliku čovjeka koja stoji u pozadini aktualnih obrazovnih trendova. Zalažući se za cjelovit odgoj osobe „u svjetlu kršćanske antropologije i čovjeka koji je slika Božja, savršeno ostvarena u Isusu Kristu“ (Kurikulum Katoličkog vjeronauka), Vjeronauk pridonosi općim ciljevima demokratske i humane škole.

Sva nastojanja koja idu za poboljšanjem kvalitete obrazovanja, draga djeco i mladi, stavljaju upravo vas u središte nastavnog procesa kako biste nakon završetka školovanja bili što kvalitetnije osposobljeni za buduće zanimanje i samostalan život. I to je dobro. Ova reforma zasigurno zbog toga i nosi naziv Škola za život. U njoj se promoviraju kompetencije kao, primjerice, sposobnost kreativnog i kritičkog mišljenja, rješavanje problema, informacijsko-komunikacijska osposobljenost koje, prema recentnim istraživanjima, predstavljaju temelj uspješnog života. No pravog života nema bez Isusa Krista koji je rekao: „Ja sam Put, Istina i Život“ (Iv 14,6). Dragi mladi prijatelji, učite i budite kompetentni, ali budite svjesni: Vi ste puno više od svih vaših sadašnjih i budućih postignuća. Vi ste ljubljena djeca svojih roditelja, ali i djeca Božja, dragocjena po tome što jeste, što postojite, bez obzira na vaša postignuća. Otkupljeni ste „dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane“ (1 Pt 1, 19). Stoga vas Crkva preko Vjeronauka želi učvrstiti u spoznaji da jedino Isusu Kristu pripada središnje mjesto u vašem životu. Ne dajte se zavarati! Ako vam Bog bude na prvom mjestu, onda će i sve ostalo biti na svom mjestu.

Dragi očevi i majke, podizati i odgajati djecu nikada nije bilo lako. Danas, čini se, ta je vaša zadaća još teža i zahtjevnija. Svako vrijeme nosi svoje brige i muke. Današnje vrijeme prepuno je najrazličitijih izazova koje nagrizaju suvremenu obitelj, čime se otežava ili čak ponekad osporava vaša specifična i prvenstvena odgojna uloga. „Sve je raširenija svijest da smo suočeni s pravim pravcatim ‘izvanrednim odgojnim stanjem’, posebice kad je riječ o temama koje se tiču afektivnosti i spolnosti. U mnogim se slučajevima osmišljavaju i nude odgojni putovi koji prenose navodno neutralna poimanja osobe i života, a zapravo odražavaju antropologiju koja je suprotna vjeri i ispravnomu razumu“, ističe se u uvodu novog dokumenta Kongregacije za katolički odgoj Muško i žensko stvori ih. Dragi roditelji, u odgojno-obrazovnom sustavu ne bi smjelo biti mjesta ni za jednu ideologiju pa tako ni za rodnu. Stoga, budni budite! „Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi“ (Mt 7,15). Pravo na vrijednosno usmjereni odgoj imate isključivo vi. To pravo podržava i štiti hrvatski Ustav, ali i mnogi drugi europski dokumenti. Nemojte olako odustajati od svoje odgojne zadaće! Budite hrabri u zauzimanju za kršćansko poimanje čovjeka, ljudsko dostojanstvo, obitelj, očinstvo i majčinstvo! Pružite svojoj djeci primjer, i riječju i svjedočanstvom života!
Poštovani ravnatelji, odgojitelji, učitelji i nastavnici, vi ste produžena ruka roditelja, prvih i povlaštenih odgojitelja svoje djece. Od iznimne je važnosti povezivanje i odgojno prožimanje obitelji i škole jer ono pozitivno utječe na razvoj učenika, njihovu socijalizaciju i učenje. Zadaća je Crkve i cijele društvene zajednice tu suradnju poticati i potpomagati kako bi ukupna odgojna nastojanja bila što kvalitetnija i učinkovitija. To je osobito važno danas zbog mnoštva ponuda, često zamaskiranih tobožnjom brigom za dobro djece i mladih. Vaša časna uloga odgojno-obrazovnih djelatnika obvezuje vas da se snažno zauzimate za kršćanske vrijednosti i načela koja dijele vaši učenici i njihovi roditelji. Iskreno se nadam vašoj podršci i svesrdnom doprinosu cjelovitom odgoju naše djece i mladih. Ne dopustite da vam briga zbog uvođenja novih metoda, načina i tehnika učenja i podučavanja zasjeni osobu učenikâ koja je pred vama, njihova pitanja i njihove potrebe. Škola nije samo mjesto sustavnog, planiranog i organiziranog učenja usmjerenog prema stjecanju kompetencija i kvalifikacija. Štoviše, ona je i mjesto života, susreta, dijaloga, prvih uspjeha i razočarenja, prostora životnih prilika i budućnosti.

Cjeloviti odgoj uvijek uključuje i odgoj u vjeri koji se ne iscrpljuje sa školskim vjeronaukom. Stoga je naša domovinska Crkva sve svjesnija novih iskoraka na području župne kateheze, ne samo za djecu i mlade nego za sve kategorije vjernika. To je osobito vidljivo u novom katehetskom direktoriju hrvatskih biskupa Da vaša radost bude potpuna. Današnji čovjek sve češće se nalazi pred različitim zdencima na kojima pokušava utažiti svoju životnu žeđ. No ne uspijeva pronaći živi izvor jer njegovu žeđ ne može utažiti ovaj svijet. Stoga se Crkva osjeća dužnom, poput Isusa na zdencu Sihar, sjesti uz suvremenoga čovjeka kako bi mu pomogla da susretne, upozna i živi s Gospodinom koji je izvor „vode žive“ (Iv 4,10) – ističe se u katehetskom dokumentu hrvatskih biskupa. To poslanje, dragi vjeroučitelji i vjeroučiteljice, drage redovnice i braćo svećenici, Crkva s punim povjerenjem predaje vama. Kateheza, kao dio ukupnog evangelizacijskog poslanja Crkve, „mora često voditi brigu ne samo o tome da hrani i naučava vjeru, nego da je neprestano budi pomoću milosti, da otvara srce, da obraća, da pripravlja opći pristanak uz Isusa Krista kod onih koji su na pragu vjere“ (CT 19). Usto, složenost i umreženost svijeta zahtijevaju nove oblike rada, kako u školi tako i u župnoj zajednici. Primjena tehnologije u obrazovanju otvara niz novih mogućnosti, što je osobito prepoznatljivo u novoj obrazovnoj reformi. Sve su to zahtjevi na koje je potrebno odgovoriti, a istovremeno odgojno promicati cijelog čovjeka i svakog čovjeka. Neka vas nova očekivanja ne obeshrabre, nego potaknu na ponovno otkrivanje ljepote i uzvišenosti vašeg poziva.

Draga braćo i sestre, dok vam zahvaljujem na dosadašnjem odgojno-obrazovnom i evangelizacijsko-katehetskom radu i zalaganju, želim vam puno uspjeha u novim izazovima, puno strpljenja u učenju i usvajanju novih znanja, a nadasve puno radosti u novoj školskoj i vjeronaučnoj godini. Neka vas prati zagovor Majke životvornog evanđelja i blagoslov Boga svemogućega!

U Splitu, 6. rujna 2019.

Msgr. Marin Barišić
splitsko-makarski nadbiskup