Na današnji dan 1991. godine održan je povijesni referendum za hrvatski narod.
Autor: laudato.hr/

Odlučivalo se o hrvatskoj samostalnosti za koju je od ukupno 84.56% hrvatskih glasača čak 94,17% zaokružilo odgovor ‘ZA’. Za ostanak u Jugoslaviji glasovalo je nešto više od 1% glasača.

Na referendumu su bila postavljena dva pitanja na koja su birači trebali dati odgovor. Prvo pitanje bilo je jesu li građani za to da Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama.

Drugo pitanje bilo je želi li hrvatski narod da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi.

Na temelju rezultata referenduma hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. donio Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske i Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske.

Izvršenje odluke Sabora bilo je odgođeno zbog pritiska međunarodne zajednice, ali je konačno 8. listopada 1991. godine prekinuta svaka državno-pravna veza s Jugoslavijom.