Ako ti je stalo do Crkve

„Ako ti je stalo do Crkve, ne raspredaj odveć o njoj.

I ne pitaj koliko je u njoj baštine vječnosti, a koliko naplavina vremena.

Ne pitaj pamti li ona, živi li doslovce, Isusov Govor na gori.

Ne pitaj je li joj većma stalo do hramova od mramora ili do hramova Duha Svetoga, do srca ljudskoga.

Ne pitaj koliko je u njoj obiteljskog duha, obiteljske skrbi.

Ne pitaj čemu počasti koje si njezini službenici međusobno iskazuju,

koje je značenje počasnih naslova kojima se oslovljavaju.

Ne pitaj je li joj bliže ulagivati se moćnicima ovoga svijeta ili zauzimati se za najmanje.

Ne pitaj je li dostojna iskazanog joj povjerenja, je li vjerna svomu poslanju.

Ne pitaj je li zauzeta djeliteljica milosti ili se zapleće o ispraznosti.

Ne pitaj ide li ususret svijetu kojemu je upućena.

Budi ti Crkva koja ide ususret. I ne odustaj od Crkve svoje, ne dijeli se od nje.

Budi ti onaj po kojemu će evanđelje prolaziti svijetom.

Budi ti čovjek obiteljskog mentaliteta.

Budi ti svima poslužitelj.

Budi ti onaj koji će održavati Božju prisutnost, Božju malenost.

Budi ti kruh koji se lomi i razdaje.

Budi ti žarke i postojane vjere.

Budi ti blaga i ponizna srca.

Ti, ti učini sve što je do tebe, da Isus, kad ponovno dođe,

nađe vjere, nađe srce ljudsko, srce bratsko, na zemlji.

U Crkvi.“

                                                                                                                                        Stjepan Lice