Foto: narod.hr, Fah; fotomontaža: Narod.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja HNS-ove ministrice Blaženke Divjak svim osnovnim školama 16. svibnja ove godine uputilo je dopis za nabavku obveznih predmeta za školsku godinu 2019./2020.

U dopisu piše napomena  da “sredstvima državnog proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici obveznih predmeta“.

Troškovi nisu osigurani za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava(radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi), odnosno udžbenike izbornih predmeta“, navodi se.

To znači da se radi razlika između udžbenika obveznih i izbornih predmeta, koji neće biti financirani iz državnog proračuna. U izborne predmete spadaju vjeronauk i najčešće strani jezici te informatika u nekim razredima.

Prema Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, 116/18) na koji se poziva u priloženom dopisu, nigdje se ne spominje razlika između udžbenika obveznih i izbornih predmeta.

U članku 14. o sufinanciranju udžbenika stoji:

(1) Sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola.

(3) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala.

(4) Udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima državnog proračuna, sukladno ovom članku, vlasništvo su škole.

(5) Način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima državnog proračuna, sukladno ovom članku, propisuje ministar naputkom.

U tijeku je izrada svih novih udžbenika, kako za obvezne predmete, tako i za izborne, koji će se koristiti u Školi za život i koji, prema tom istom zakonu, moraju udovoljavati novim udžbeničkim standardima.

> (FOTO) Stipo Mlinarić: Udžbenik iz povijesti po srpskom programu 2. svjetski rat obrađuje na 50-ak stranica, Vukovar i Dubrovnik u jednoj rečenici

> Prof. Vjera Brković, članica SRS, odgovara na napade Budaka i povjesničara s Filozofskog na kurikul iz povijesti

> Skandalozan potez HNS-ove ministrice Divjak: Filozofski fakultet upravljat će obrazovnom reformom

> Na Školi za život zaradili enormne iznose: Za sindikat besramno, za Plenkovićevu ministricu – ‘Ništa sporno’

Kršenje ugovora po pitanju udžbenika vjeronauka

Nefinanciranje udžbenika iz vjeronauka iz državnog proračuna krši dva ugovora:

  • međunarodni Ugovor između Svete Stolice i RH o suradnji na području odgoja i kulture koji u čl. 6, st. 2 izričito navodi: “RH snosi troškove izrade i tiskanja udžbenika vjeronauka i organizira izdavački postupak u skladu s postojećim odredbama za ostale školske udžbenike” te
  •  provedbeni Ugovor između RH i HBK o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama koji u čl. 4 st. 1, također, navodi: “Vjeronaučni udžbenici školski su udžbenici koji su u svemu izjednačeni sa školskim udžbenicima za obvezni predmet, s time da moraju imati odobrenje HBK, što mora biti navedeno u impresumu udžbenika”.

Divjak: ‘Ne postoji plan revidiranja vjeronauka u školama’

“Vjeronauk je tema koja je visoko politizirana. U ovom trenutku ne postoji plan revidiranja vjeronauka kao izbornog predmeta, ali ono što treba naglasiti da je škola odlučujući faktor u tome da se kao izborni predmet organizira tako da učenici koji ne idu na vjeronauk nisu zakinuti; rasporedom sati, odnosom prema učenicima i njegovanjem atmosfere tolerancije u samim školama”, rekla je HNS-ova ministrica 2017. godine u Intervjuu tjedna Media servisa.

Dvije godine kasnije uvode se promjene oko financiranja udžbenika za isti izborni predmet. Što je iduće?

Izvor: narod.hr