“Kada dođe pred vrata neba i pred Gospodina, on će je pitati: Dao sam ti život, što si ti dala meni? Ona će mu predati manutergium i odgovoriti: Dala sam ti svoga sina za svećenika”

Foto: Shutterstock

Crkva je kroz čašćenje sv. Monike, majke velikog crkvenog naučitelja sv. Augustina čije je obraćenje ona izmolila, uvijek odavala priznanje majčinstvu koje svoje sinove i kćeri usmjerava prema Božjem pozivu, bilo svećeničkom, redovničkom ili laičkom.

Jedan prekrasan običaj, pomalo zaboravljen, o kojemu je svojedobno pisao na svom blogu američki svećenik Charles Pope to dobro ilustrira.

Riječ je o običaju “manutergiuma”.

“Što je ‘manutergium’, pitat ćete”, piše Pope i nastavlja:

“Manutergium je ubrus kojim su omotane ruke novozaređenog svećenika nakon što mu biskup pomaže ruke blagoslovljenim uljem. Svrha toga bila je da višak ulja ne padne na pod ili na svećeničko ruho.”

Pope nastavlja pojašnjavati kako je u novom obredu ređenja manutergium zamijenjen s nešto drugačijim ubrusom – purifikatorom koji je korišten za brisanje ulja s ruku.

Ali, bez obzira na to je li riječ o purifikatoru ili manutergiumu, dobar dio svećenika nastavio je tradiciju po kojoj taj ubrus biva sačuvan i potom predan majci svećenika. Ona ga, pak, čuva na sigurnom sve do svoje smrti, a nakon nje to platno s utisnutim blagoslovljenim uljem kojim je njezin sin pomazan za svećenika, biva položeno s njom u lijes, u njezine ruke.

Prema tradiciji, ova simbolika ističe majčine zasluge za odgajanje sina koji je postao svećenik.

“Kada dođe pred vrata neba i pred Gospodina, on će je pitati: Dao sam ti život, što si ti dala meni? Ona će mu predati manutergium i odgovoriti: Dala sam ti svoga sina za svećenika. A Isus će je uvesti u nebo”, govori ova tradicija, koja ima za cilj na prekrasan i simboličan način istaknuti važnost majke za vjernički odgoj djeteta, a ne, naravno, biti neka praznovjerna praksa koja bi nekome trebala jamčiti ulazak u nebo.

Nedavno je na Facebooku jedan katolički svećenik objavio fotografiju s pogreba majke njegova svećeničkog subrata na kojoj je vidljiv manutergium položen u ruke pokojnice.

Pope je u svom tekstu na blogu također napisao kako je majka čuvala ubrus koji joj je uručio na svojoj mladoj misi i kako je pokopana s njim.

Goran Andrijanić | Bitno.net