Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Kršćanstvo i suvremena kultura”.

Uvjeti za upis:

  • završen diplomski studij teologije, katehetike, religijskih znanosti ili drugih humanističkih studija na crkvenim učilištima s najnižom ocjenom vrlo dobar (3,5),
  • završen studij koji je u preddiplomskom i diplomskom ciklusu imao veći broj predmeta iz teologije i filozofije, a koji nije dovoljan za teološki poslijediplomski studij, uz položen razlikovni dio
  • završen četverogodišnji katehetski studij po studijskim programima KBF-a do ak. god. 2005./2006., uz položen razlikovni dio
  • završen petogodišnji teološko-katehetski studij KBF-a, uz položen razlikovni dio
  • sposobnost služenja latinskim jezikom i vladanje jednim od pet jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski)

O mogućnosti polaganja razlikovnog dijela vidjeti na:

file:///C:/Users/aperos.KBF/AppData/Local/Temp/Rokovi_prijave_i_nacin_polaganja_razlikovnog_ispita_za_upis_na_PDS_2019_20.pdf

file:///C:/Users/aperos.KBF/AppData/Local/Temp/KBFST_PDS_2019_Literatura_razlikovni_19_20_PDS_predbolonjci_TKS-ostali.pdf

file:///C:/Users/aperos.KBF/AppData/Local/Temp/Literatura_razlikovni_19_20_TKS_bolonjci.pdf

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: doktor znanosti (dr. sc.)

Tijekom studija stječe se i stupanj licencijata u skladu s crkvenim propisima.

Trajanje studija: 6 semestara

ECTS: 180

Cijena studija: 8.000,00 kn po godini studija. Mogućnost plaćanja u dvije rate.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2019.

Svi detalji o programu i uvjetima upisa na: www.kbf.unist.hr

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 021/308 300; 021 308/322, a upiti na e-mail: office@kbf-st.hraperos@kbf-st.hr