Kršćani nisu gotovi – oni se tek stvaraju. Bog se snažno služi kršćanima koji su hladni na vrućem, slatki na gorkom, i maleni na velikom mjestu. Ljudi imaju načina da postanu ono što bismo htjeli da budu, a ne ono na što ih tjeramo da postanu.”

Lijepe su ovo misli meni nepoznatog autora. Evo danas je izišao zbir popisa stanovništva. I u tom zbiru piše da je katolika skoro 8% u udjelu stanovništva manje nego prije 10 godina. Očekujemo sa zanimanjem očitovanje Crkve u Hrvata o ovoj nemiloj stvari. Pretpostavljamo da će reći da je ovo bilo očekivano, da su pitanja u popisu bila nezgodna i da ima krivih odgovora i tumačenja( i tu su u pravu) , da je svemu kumovala nasilna sekularizacija i utjecaji iz svijeta. O vlastitoj krivnji za ovo stanje neće biti riječi. Ili vrlo malo. Na žalost.

Lijepo bi bilo vidjeti da se naši pastiri udare u prsa priznajući dio krivnje. Crkva je ustanovljena od Boga,a ne od ljudi. Crkva nije birokratska institucija u koju se danas pretvara,a u Europi je to davno postala. Župni uredi na vratima ne smiju imati radno vrijeme. Svećeništvo nije zanimanje nego sveti poziv, a svećenik nije neki birokratski službenik nego od Boga posvećena osoba koja služi narodu i treba živjeti sa narodom i biti mu primjer. Tada će narod poštivati svojeg svećenika. Biskupi bi trebali izići iz svojih palača i obilaziti svoj puk i župe, provoditi svoje vrijeme sa vjernicima, izgarati za njih,a ne upravljati iz svojih dvora. Sa propovjedaonica se treba čuti kritika loših stvari u društvu,a ne hvalospjevi vlastima. Crkveni oci ne trebaju kratiti mise, ukidati svečanosti i procesije, izbjegavati pučke pobožnost. Morali bi biti dostupni za ispovijedi,a ne da na župnim stranicama objavljuju da se za ispovijed treba najaviti. Nemoral i zastranjivanje u Crkve se ne bi smjelo tolerirati.

Na žalost, stvari su ovo koje prodiru u Crkvu u Hrvata. Sve više i više. A to će se posebno odraziti po završetku ove Sinode koja neće donijeti puno dobra već samo nove podjele. Možda ćemo i mi morati birati stranu za koju godinu. Tmurni i teški oblaci su se nadvili nad Kristovu Crkvu. Biskupi ukidaju mise nedjeljom u Nizozemskoj, u Belgiji uvode blagoslove nastranih i grešnih zajednica,a u Njemačkoj je već skoro nastao raskol. Znamo da će Kristova lađa- Katolička Crkva prebroditi ove oluje samo pitanje je sa koliko mornara. U Europi ta Crkva prolazi svoje pročišćenje. I u Hrvatskoj će doći do pročišćavanja.

Vrijeme je buđenja za sve nas. Od biskupa pa do vjernika. Vratiti se izvorima, živjeti nauk bez straha, opirati se svijetu ma kako god to bilo teško. Samo tako nas zbir slijedećeg popisa neće iznenaditi. Jer broj katolika ne ovisi o matematici već o radu i zalaganju crkvenih pastira i o vjernosti povjerenog im naroda.

Zato dragi prijatelji ostanite Kristovi mornari, budite vjerni da bi Krist ostao vjeran vama. I ne bojte se. Jer Krist je pobjednik,a sa time pobjeda dolazi i onima koji su Kristovi. Mir vam i dobro.