Dana 18.prosinca, naša župa dobila je novog člana. Kršten je Ivan , sin Ante i Zdravke Dugandžić. .

Roditeljima čestitamo,a Ivanu želimo obilje Božjeg blagoslova.

-Dana 30.listopada, naša župa dobila je novog člana. Krštena je Vita , kćer Branimira i Renate Vladimir .

Roditeljima čestitamo,a Viti  želimo obilje Božjeg blagoslova.

-Dana 16.listopada, naša župa dobila je novog člana. Krštena je Eva , kćer Dina i Mateje Oršulić .

Roditeljima čestitamo,a Evi  želimo obilje Božjeg blagoslova.

Dana 02.listopada, naša župa dobila je novog člana. Krštena je Dorotea Oršulić, kćer Alena i Tine.

Roditeljima čestitamo,a Dorotei  želimo obilje Božjeg blagoslova.

Dana 26.lipnja,2022 godine naša župa dobila je novog člana. Kršten je Marino, sin Miše i Marije Dugandžić .

Roditeljima čestitamo,a Marinu želimo obilje Božjeg blagoslova.