-Dana 01.kolovoza, naša župa dobila je novog člana. Kršten je Martin, sin Marijana i Danite Burić .

Roditeljima čestitamo,a Martinu  želimo obilje Božjeg blagoslova.

dana 25.srpnja,2021 godine sakrament svete ženidbe sklopili su Nikola Gašpar i Ivana Oršulić

-Dana 25.srpnja, naša župa dobila je novog člana. Kršten je Bruno, sin Andreja i Maje Pušić.

Roditeljima čestitamo,a Brunu  želimo obilje Božjeg blagoslova.

-Dana 25.srpnja, naša župa dobila je novog člana. Kršten je Nikola, sin Zvonimira i Ive Vlahović.

Roditeljima čestitamo,a Nikoli želimo obilje Božjeg blagoslova.

 

Dana 25.travnja, naša župa dobila je novog člana. Krštena je .Kiara-Ana, kćer Anđela i Nike Medak.

Roditeljima čestitamo,a Kiari-Ani  želimo obilje Božjeg blagoslova

Dana 5.travnja, naša župa dobila je novog člana. Krštena je .Mia, kćer Tonija Ćope i Lorene Šunjić.

Roditeljima čestitamo,a Mii želimo obilje Božjeg blagoslova

Dana 13.prosinca, naša župa dobila je novog člana. Kršten je .Ante Oršulić,sin Anđelka i Antee.

Roditeljima čestitamo,a Anti želimo obilje Božjeg blagoslova

 

Dana 06.prosinca, naša župa dobila je novog člana. Kršten je Luka Prusac, sin Liberana i Barbare.

Roditeljima čestitamo,a Luki želimo obilje Božjeg blagoslova

Dana 05.prosinca, naša župa dobila je novog člana. Krštena je .Rita Vlatković, kćer Tomislava i Maje.

Roditeljima čestitamo,a Riti želimo obilje Božjeg blagoslova

U subotu 14.11.2020 godine sakrament svete ženidbe sklopili su Tomislav Šanta i Kata Dugandžić. 

U nedjelju 05.srpnja, naša župa dobila je novog člana. Krštena je Iris Dugandžić,kćer Miše i Marije.

Roditeljima čestitamo,a Iris želimo obilje Božjeg blagoslova!