ZAGREB (IKA)

Poslanica vojnoga ordinarija Jure Bogdana u povodu proslave Gospe velikoga hrvatskoga krsnog zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

1. Isus Krist – Kralj Pobjednik

Draga braćo i sestre!

U nedjelju uskrsnuća Gospodnjega Crkva u svojemu Himnu kliče uskrslomu Isusu Kristu: »Znamo da si, do istine, uskrsnuo, Božji Sine; Pobjedniče, Kralju divan, budi nama milostivan! Amen, aleluja!« U tim je krasnim stihovima sažeta bît uskrsnoga događaja i navještaja: Isus je uskrsnuo! Isus je divan Kralj! Isus je pobjednik! Isus je pobjednik nad zlom i smrti! Njegovim uskrsnućem potvrđena je istina da je On zaista Sin Božji i Bog sam! Svojom smrti On nas je, kako nas Crkva uči, oslobodio od grijeha, a svojim uskrsnućem otvorio nam pristup u novi život koji je ponajprije opravdanje koje nam vraća Božju milost, a koji se sastoji u pobjedi nad smrti grijeha i u novome udioništvu u milosti te ostvaruje posinovljenje kojim ljudi postaju Kristovom braćom (usp. KKC, br. 654).

Sve je to, dakle, plod Isusova uskrsnuća, plod njegove pobjede. A to nije bilo kakva pobjeda. Njegova je pobjeda konačna, svevremenska! To je veličanstvena, neponovljiva, jedinstvena pobjeda! To je pobjeda nad smrti grijeha, pobjeda nad svim onim što je zlo i što je tama. Pobjeda je to svjetla, života, radosti. Pobjeda je to nade, pobjeda snage novoga »budućeg svijeta« koji kršćani kušaju u uskrsnuću Krista Gospodina, koji, kao uskrsnuli, živi u njihovim srcima (KKC, br. 655). Ponesen tim događajem sv. Pavao će u pobjedničkome hvalospjevu Poslanice Korinćanima zanosno, slavodobitno klicati: »Pobjeda iskapi smrtGdje je, smrti, pobjeda tvojaGdje je, smrti, žalac tvoj? (…) A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!« (1 Kor 15, 55. 57). Te su Pavlove riječi i naše riječi, njegov zanos je i naš zanos, zanos svakoga od nas koji jesmo i koji želimo biti Kristovi, koji želimo biti kršćani. I mi možemo i trebamo svaki dan iznova klicati: »Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!« Jer, Božja pobjeda je i naša pobjeda! U njegovu Žrtvu, ugrađene su i naše žrtve, u njegovu Pobjedu ugrađene su i sve naše pobjede! One osobne i one zajedničke. Pobjede svih hrvatskih naraštaja, tijekom naše teške povijesti. Pobjede nad zlom, nad grijehom i smrti u našemu osobnom životu, u životu nas kao sinova i kćeri Katoličke crkve i našega hrvatskog naroda. U tu je Kristovu Pobjedu nedvojbeno ugrađena i naša velika pobjeda u Domovinskome ratu. Pobjeda koju danas slavimo, pobjeda izvojevana golemom žrtvom našega naroda, žrtvom svih naših hrvatskih branitelja, napose pak onih poginulih, ranjenih, nestalih… I zato je, s pravom, proslava Dana pobjede ujedno i proslava Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja – pa svi mi, u tome trostrukom slavlju, vjernički i iskreno zahvaljujemo Trojedinomu Bogu – Ocu, Sinu i Duhu Svetom – na daru pobjede, na daru slobode, na daru lijepe naše Domovine koju ljubimo i kojom se ponosimo!

2. Blažena Djevica Marija – Kraljica Pobjede

U Kristovoj Pobjedi nad grijehom i smrti aktivno je sudjelovala njegova majka Blažena Djevica Marija. »Ona je, uči nas Crkva, na sasvim osobit način, radi obnavljanja nadnaravnog života dušâ, poslušnošću, vjerom, ufanjem i žarkom ljubavlju surađivala u Spasiteljevu djelu. Na temelju toga postala nam je majkom u redu milosti« (Drugi vatikanski koncil, Dogm. konst. Lumen gentium, 61). Pobjeda njezina Sina i njezina je pobjeda. On, uskrsnuli Gospodin, Pobjednik je, Kralj divan; ona pak, Kraljeva Presveta Majka, divna je Kraljica Pobjede! Ona nas mnogostruko zagovara i pribavlja nam milosti pred svojim Sinom. Crkva je časti različitim naslovima: i Odvjetnice, i Braniteljice, i Pomoćnice, i Posrednice…, i Kraljice Pobjede. Mi je, pak, u našemu hrvatskom narodu, i, napose, u našoj Vojno-redarstvenoj biskupiji, častimo kao našu Zaštitnicu naslovom Gospe velikoga hrvatskoga krsnog zavjeta – zavjeta, naime, naše vjere u Isusa Krista i naše vjernosti Katoličkoj crkvi, koji smo položili i polažemo u njezino Bezgrešno Srce. Ustrajati u toj vjeri i u toj vjernosti, trajna je obveza svih nas. To je najbolje jamstvo da će naša krvlju izvojevana pobjeda i naša teško stečena sloboda biti sačuvana. To je i najbolje jamstvo da ćemo uvijek iznova znati ispravno vrednovati žrtve naših hrvatskih branitelja. Oni su upravo s Gospinom krunicom na prsima izvojevali pobjedu koju slavimo te je tako taj Gospin ures postao uresom ovoga našeg slavlja i ove naše pobjede. To je, konačno, i najbolje jamstvo da ćemo, kao narod, makar suočeni s brojnim izazovima koji nam se s raznih strana u našoj suvremenosti nameću, znati iznaći prava rješenja, i tako osigurati od Boga blagoslovljenu sadašnjost i budućnost. Molimo joj se, stoga, neumorno: »Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom!«

3. Blaženi Alojzije Viktor: mučenik – pobjednik

Na tome putu vjere u Boga i vjernosti Katoličkoj crkvi imamo mnoštvo svijetlih primjera sinova i kćeri našega hrvatskog naroda. Među njima osobito mjesto zauzima blaženi Alojzije Viktor Stepinac. Doista, on je, ne samo svojim krsnim imenom, nego i svojim kršćanskim životom i svojom smrti bio: Viktor – pobjednik! U njegovu je životu pobijedio Krist, te je tako i sam postao pobjednikom! Ono što je poručivao drugima i sam je živio, do kraja i cjelovito: nije, naime, svoja koljena svinuo pred lažnim duhom vremena, te je tako ostao pravim mužem. Ostao je, naime pravim Kristovim svjedokommučenikom, »koji je za Kristovo ime krv svoju prolio. Nije se prepao prijetnje i suda te je kraljevstvo nebesko stekao« (Ulazna pjesma, Misa za jednoga mučenika, izvan vazmenoga vremena). Jer, steći kraljevstvo nebesko – znači biti s Kristom, a biti s Kristom znači – pobijediti! On svima nama  i danas jednako snažno poručuje: »Zaista, biti rastavljen od Krista znači: biti kao mladica odsječena od čokota loze. Sudbina takva pojedinca bit će onakva, kako je opisuje Isus za vrijeme svoje posljednje večere: ‘Tko ne ostane u meni, izbacit će se napolje kao neplodna mladica i osušit će se. I skupit će je i baciti u oganj, da sagori’. Budite, dakle, vazda vjerni katoličkoj Crkvi, vjerni do groba!« (iz Oporuke kardinala Stepinca, 28. svibnja 1957.). Tako živeći, kakve god to žrtve od nas tražilo, moći ćemo autentično odgovoriti pozivu sv. Pavla iz onoga istoga njegova pobjedničkog hvalospjeva: »Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da vaš trud nije neplodan u Gospodinu« ( 1 Kor 15, 58). Da bi se to u našim životima ostvarilo, molimo žarko, molimo svim srcem: »Gospodine, Bože naš, ti si blaženom Alojziju Stepincu dao milost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio!« Tako neka bude. Amen.

Svima vama, draga braćo svećenici, pomoćnici i djelatnici, koji ste u poslanju i službi Vojne biskupije, svima vama poštovani i dragi djelatnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, vama hrvatskim braniteljima, napose, vama, poštovani i dragi vjernici u mirovnim misijama po svijetu želim blagoslovljenu ovogodišnju proslavu Gospe velikoga hrvatskoga krsnog zavjeta, zaštitnice našega Vojnog ordinarijata!

Vaš biskup

✠Msgr. Jure Bogdan,

Vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj