Pravna zaštita nerođenog i rođenog života, obitelji kao kamena temeljca civilizacije te zaštita nacionalnog suvereniteta prioriteti su našeg društva.

Navedeno se može izvući iz povijesnog događaja koji se zbio 22. listopada 2020. godine u Ženevi kada su 32 zemlje predvođene SAD-om potpisale iznimno važan dokument, Ženevsku deklaracija o promoviranju zdravlja žena i jačanju obitelji  koja proklamira i štiti nerođeni život, zdravlje žena, tradicionalnu obitelj i nacionalni suverenitet.

Nažalost, ono što se događalo u Ženevi ostalo je u sjeni barbarskih pohoda ultraliberalnih NGO-a po Poljskoj, koje je revoltirala ustavna zaštita ljudskog života. Zanimljivo, Ustavni sud Poljske je svoju odluku o neustavnosti odredbe o eugeničkim pobačajima donio istoga dana kada je održana virtualna konferencija u Ženevi i kada je Poljska, uz Mađarsku i druge zemlje stavila svoj potpis na Ženevsku deklaraciju.

Ženevska deklaracija ne donosi nove pravne zaključke, već naglašava postojeće iz prethodnih međunarodnih dokumenata i konferencija koje su jezičnim manipulacija, prvenstveno NGO-ova koji se zalažu za kulturu smrti, bili prikrivani i zloupotrebljavani. Tako Deklaracija ponavlja da „svako ljudsko biće ima inherentno pravo na život“, da “ne postoji međunarodno pravo na pobačaj“„ni u kojem slučaju se pobačaj smije promicati kao metoda planiranja obitelji“ te da je „obitelj prirodna i temeljna jedinica društva i ima pravo na zaštitu od strane društva i države“.

Također, Deklaracija ističe da ne postoji „međunarodna obveza država da financiraju ili omogućuju pobačaj, u skladu s dugogodišnjim međunarodnim konsenzusom da svaka nacija ima suvereno pravo implementirati programe i djelovanja konzistentna sa svojim zakonima i javnim politikama.”

Povod nastanku Deklaracije bio je ideološki pritisak bogatih država i međunarodnih organizacija usmjeren prema državama u razvoju, koji se ponajviše očituje uvjetovanjem novčane pomoći provođenjem liberalizacije zakona o pobačaju.

Zaklada Ordo Iuris ovim putem poziva Vladu RH da također pristupi potpisivanju Ženevske deklaracije, posebno iz razloga što je u Hrvatskoj od 1991. godine prisutan konstantan pad nataliteta, što nas svrstava na sam vrh liste europskih zemalja s najlošijom demografskoj slikom.

U Zagrebu, 31. listopada 2020.