Foto: Marijana Petir, Narod.hr

Europski parlament je na svojoj plenarnoj sjednici održanoj 4. travnja u Bruxellesu usvojio nova pravila o očinskom dopustu i neprenosivom roditeljskom dopustu. Zakon za koji je glasovala i hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir usvojen je sa 490 glasova za, 82 protiv i 48 suzdržanih, a njime se postavljaju minimalni zahtjevi za sve države članice sa ciljem postizanja većeg broja zaposlenih žena i jačanja uloge oca u obitelji.

„Stvaranje politika usmjerenih na obitelji iznimno je važno za današnju Europsku uniju, ali i za njenu budućnost, posebice u ovim trenutcima loših demografskih pokazatelja. Osiguranje dobrih uvjeta porodiljnog, roditeljskog, očinskog i dopusta za njegovatelje u tome je presudno, te doprinosi stvaranju ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života“, izjavila je Petir.

Ovaj zakon jamčit će ocu pravo na najmanje deset radnih dana plaćenog očinskog dopusta koji se može koristiti u razdoblju oko datuma rođenja, a taj se dopust plaća u iznosu koji nije manji od plaće tijekom bolovanja. Države članice utvrdit će odgovarajuću razinu plaće ili naknade za minimalno razdoblje neprenosivog roditeljskog dopusta, uzimajući u obzir činjenicu da korištenje roditeljskog dopusta često dovodi do gubitka prihoda obitelji i da bi član obitelji koji je više plaćen (koji je najčešće muškarac) trebao moći iskoristiti to pravo.

Republika Hrvatska roditeljima osigurava pravo na roditeljski dopust od osam do trideset mjeseci, ovisno o broju rođene djece i načinu njegova korištenja, stoga Hrvatska u tom smislu može biti primjer ostalim državama članicama u kojima su roditeljski dopusti relativno kratki. Na razmatranju je i ukidanje limita porodiljnih naknada u Hrvatskoj što bi roditeljima omogućilo primanje pune plaće tijekom cijelog roditeljskog dopusta.

Petir je rekla da joj je drago da Prijedlog direktive uvodi obvezan desetodnevni očinski dopust budući da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ovu odredbu nema, već ju tek razmatra. „Prisutnost oba roditelja u prvim danima djetetova života je nenadomjestiva stoga je uvođenje plaćenog očinskog dopusta iznimno važno – kako bi otac bio aktivno prisutan u prvim danima djetetova života i pružio podršku majci, dok pritom kućni budžet neće biti smanjen“, rekla je Marijana Petir.

Dodala je da je ova direktiva velika potpora ženama da ih se uključi na tržište rada i da ostvare svoj puni potencijal, dok će očevi imati veću ulogu u odgoju djece. Bolji uvjeti rada i roditeljski dopust pomogli bi zaposlenim roditeljima i doprinijeli ravnopravnosti žena i muškaraca s obzirom na njihove mogućnosti na tržištu rada. Ova direktiva također pogoduje članovima obitelji koji njeguju stariju generaciju. Dobra je za muškarce, žene, obitelji i gospodarstvo.
Kada je riječ o stvaranju ravnoteže između privatnog i poslovnog života, valja napomenuti da čak 80% europskih građana smatra kako nisu u mogućnosti uskladiti posao i obitelj.
Naime, Istraživanje Europskog saveza za nedjelju o promjenama u ravnoteži između privatnog i poslovnog života te nedjeljnog odmora pokazalo je kako je 83% sudionika radi više od 48 sati tjedno ili više od 8 sati dnevno, uključujući i bilo kakav prekovremeni rad, a oko 70% njih redovito radi prekovremeno. Važan faktor u osiguranju ravnoteže je i osiguranje slobodne nedjelje za zaposlene, za što se Petir aktivno zalaže.

Izvor: narod.hr