Lijepo je sinoć i noćas bilo biti u Kominu. I dok pišemo ovaj osvrt,slavlje naših prvaka, naših lađara i lađarica,  Gusara i Gusarica još traje. Lijepo je sve organizirano uz odaziv naših mještana koji su pomogli u večerašnjem slavlju. Od pravljenja kolača,pa do fizičkih poslova. I hvala svima koji su unijeli rasdost proslave u naše mjesto. Ovim putem još jednom čestitamo lađarima i lađaricama na osvojenom prvom mjestu.

E današnja čitanja nam donose kao i svake nedjelje lijepe poruke. Trebalo bi ih samo poslušati i primjeniti pa u životu kršćana ne bi bilo toliko nereda i poteškoća. Kroz sva tri čitanja provlači se nit o spasenju. Tako prorok Izaija navješćuje da će mnogi puci vidjeti znak spasenja, doživjeti Radosnu vijest. Ali tu će se nazirati i otpori tome spasenju. Čovjeku je u naravi da se opire, da često čuje,a ne sluša. Bilo je tako,a i bit će. Zato sveti Pavao tu zaključuje da nas Bog ljubi,ali da svoju ljubav pokazuje dajući čovjeku slobodu,a ujedno dopuštajući kušnje ljudskom naraštaju. Sveti Pavao to naziva stegom. I stega je dobra i korisna. Mnoge loše stvari se događaju jer je stega izostala. Popušta ta stega pomalo u društvu,a na žalost i u Crkvi. Za stegu u društvu su odgovorni ljudi od vlasti,i oni se trebaju pobrinuti da ta stega bude uravnotežena sa nastojanjima za boljitak svih ljudi u društvu. Isto tako i u Crkvi. Za stegu su zaduženi duhovni pastiri. Također na stegu mora paziti i vjernički puk. Popuštanje dovodi do nereda i razmišljanja kako se iz Crkve može uzeti samo ono što nam odgovara, dok ostalo odbacimo kao nepotrebno. Ali zaboravljamo da je vjera, kao slikovito rečeno paket koji preuzimamo u cjelosti. Bez dijeljenja. Dar je to Boga čovjeku. Dar koji često čovjek odbacuje. Tu dolazimo i do poruke u Evanđelju. Ona nam govori o spasenju. Tumači Isus narodu onoga naraštaja da je put do spasenja kroz uska vrata. Treba se prilagoditi Božjoj volji, često primiti životne udarce. Jer zamislite kako bolesnik prima terapiju da bi se izliječio. Ta terapija često nije ugodna. Ali bolesnik je prima sa nadom i izliječenje i spasenje svojeg života. To su ta uska vrata koja čovjeka,rekli bismo spuste na tlo. Gase njegovu taštinu, a veličaju smjernost.Teško je odgovoriti na današnje pitanje o broju spašenih. Tko to može znati osim Boga koji je rekli smo,to spasenje dao čovjeku kao besplatan dar. Ako vjernik ispravno koristi taj dar, trudi se, ulazi kroz uska vrata, postoji nada za spas. Ne treba se bojati. Ali ako rado obrnuto?! Onda se treba bojati za život vječni! Sa ovim mislima uvodimo vas u novi tjedan. Želimo vam da ga Bog blagoslovi i poda vam miri koji će obasjati vaše živote. Mir vam i dobro!