Dušni je dan. Dan kada se spominjemo naših pokojnika. Danas posjećujemo grobove naših najmilijih i nosimo cvijeće i palimo svijeće na njihovim počivalištima. Još važnije je da danas molimo za njihove duše. Jučer smo slavili ,bili radosni zbog svih onih koji su postali sveti. Danas molimo za one koji trebaju vremena da bi svoje grijehe očistili i pridružili se mnoštvu svetih u životu vječnome. Jučer nije bio dan tuge, već radosti, iako se po tv emisijama i internetu to nije moglo zaključiti. Zašto je tome tako Bog dragi zna. U našoj župi su danas tri svete mise, za duše u čistilištu, za vjerne mrtve naše župe i za nakanu svetog oca pape. Danas vjernik može dobiti i potpuni oprost za jednu dušu pokojnika uz već poznate uvjete. Eto dragi prijatelji, sjetimo se danas u molitvama naših pokojnika, neka uz svijeću ili lumin koji će gorjeti po našim domovima, naše molitve budu upućene Bogu za dragog oca, majku, djeda ili baku, sina i kćer. Za dragoga prijatelja kojeg više nema. Za onoga koji nikog nema da ga se sjeti. Za duše naših branitelja koji su život dali za Domovinu. I svijeće i cvijeće su lijep znak, ali jedino molitva i sveta misa mogu pomoći duši pokojnika da stekne vječno zajedništvo sa Bogom. Pokoj vječni daruj njima Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila njima. Počivali u miru. Amen.