ČISTA SRIJEDA-KORIZMA

Početak je Korizme. Počinje Čistom srijedom ili Pepelnicom. Koliko je vrijeme Korizme bitno za nas vjernike? Evo jučer je završilo vrijeme od poklada ili maškara. Vidjeli ste na televiziji i po novinama, te internet portalima slike iz raznih gradova. Ljudi su sebi dali oduška te su u obliku krnjevala našli lik koji je kriv za sve njihove nedaće tijekom godine. I spalili su ga.

Slikovni rezultat za čista srijeda korizma

Dakle, u ovom vremenu Korizme vjernici bi se trebali pripremati za proslavu najvećeg blagdana Crkve. Uskrsa. Početkom Korizme vrijeme maski ostavljamo iza sebe. Treba se pogledati u ogledalo i vidjeti izvornog sebe. Svjedočim li ja svojim življenjem vjeru kojom se kitim? Ili mi karneval traje cijelu godinu? Hoću li bar za ovo vrijeme pokušati skinuti masku dvoličnosti koju svakodnevno nosim? Pojedinci, a posebno ljudi od moći, vlast i položaja tim svojim svakodnevnim maskama uspiju zavarati ljude. Ali Boga ne mogu zavarati. On vidi nutrinu čovjeka. Mnogi se boje skinuti tu svoju masku sa lica. Strah ih je što će okolina reći, što će reći stranka, društvo. Vjernika ne treba biti strah. Treba se bojati samo suda Božjega, a ne suda ljudskoga. Na svetim misama će danas biti obred pepelanja  riječima: Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti! Svakome od nas je vrijeme ograničeno na ovoj zemlji. Život vječni se postiže poslije kraja života na zemlji. To bi trebalo biti na umu svakome vjerniku. O tvome ponašanju dragi prijatelju ovisi tvoja budućnost u vječnosti. Treba smoći snage skinuti masku dvoličnosti sa lica. Mnogi će se kroz korizmu hvaliti odricanjem od pića, cigareta, hrane. I to je lijepo ako je namijenjeno djelima milosrđa. Ako je to zbog toga jer želimo na primjer smršaviti, onda je uzaludno to odricanje za čovjekov duhovni napredak. Umjesto toga bolje bi se bilo odreći grijeha, pokušati popraviti ponašanje, donijeti dobre odluke, odbaciti strah. Pokajati se i pomiriti sa Bogom da se dostojno može dočekati najveći kršćanski blagdan. Tada ćeš dobri prijatelju moći ponosno reći: Ova Korizma jest uistinu bila vrijeme milosti i moja osobna uspješna priprava za Uskrs. Mir vam i dobro.