Bog je tako ljubio svijet… | Kćeri Božje ljubavi
Ljudi su stvoreni da vole. Čovjek je stvoren da ljubi. Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku.
Zato ljubav ima svoje ime- Bog je ljubav.
Volim te čovječe, iako Me psuješ,
Želim ti dobro, iako si ti mene razapeo,
Žudim ti biti prijatelj, iako me odbacuješ,
Volim biti s tobom, iako ti mene izbjegavaš
Moje srce je krvarilo za tebe, ta kako te ne bih ljubio?!
Želim te vidjeti po završetku tvog zemaljskog hoda u mom društvu.
Nije mi jasno zašto to odbijaš!
Zar ti moja milost nije dovoljna?
Prolio sam krv da bih oprao tvoje grijehe.
Raspet sam da bih tebe spasio čovječe!
Iako sam Bog, ponizno te molim, odazovi se mojem pozivu.
Ne čekaj zadnji trenutak, moglo bi biti kasno.
Milost dobijaju oni koji je traže.
Volio bih te vidjeti prijatelju na gozbi sa mnom.
Čekat ću te i u nedjelju na svetoj misi.
Zar ćeš opet odbiti moj poziv?
ZAŠTO?
Budi kršćanin, i dođi na svetu misu! Budi bar jedan sat sa svojim Spasiteljem. Zar je to tako teško?!