MOSTAR (IKA)

Biskupije Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan objavile su na svojim stranicama 11. srpnja pozdravnu dobrodošlicu dosadašnjeg biskupa Ratka Perića novoimenovanom biskupu Petru Paliću. Dobrodošlicu prenosimo u cijelosti.

Dragi Petre, biskupe!

Sretan Ti blagdan sv. Benedikta, utemeljitelja Reda benediktinaca od 529. godine, nebeskoga zaštitnika Europe od 1964., tvorca molitveno-radne poslovice Ora et labora – Moli i radi, te divne poticajnice kršćanske evangelizacije i svake zdrave civilizacije!

Pozdravlja Te Hercegovina, osobito katolička zajednica iz Čajniča, župe nevesinjske, koja u mjesnoj crkvici slavi svetkovinu sv. Benedikta, zaštitnika Čajniča, 165 km od Mostara! Danas na sveto Benediktovo raduje se i onih nekoliko biskupa benediktinaca/cistercita Trebinjsko-mrkanske dijeceze iz „benediktinskih stoljeća“, od Salvija do Krizostoma i preporučuje Bogu Tvoj nadolazni hijerarhijski nastup u Hercegovini!

U svojoj životnoj vožnji naučio si biti budan na putu punu nepredvidljivih zavijutaka, od Alvalije i Janjeva do Skoplja i Subotice, od Zagreba i Dubrovnika do Graza i Rima, i, evo, od Hvara do Mostara. A pokazao si da nisi samo fiksni nego i mobilni služitelj Crkve!

Nakon 10-godišnjega školovanja i pripremanja na svećeništvo, od 1986. do 1996., Ti si kroz 22 godine svećenikovao pod biblijskim geslom povjerenja u Boga: „Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom“ (Ps 23,4).

Ne treba, naravno, ni spominjati da Mostar nije tražio Tebe, jer to nije njegovo pravo, niti si se Ti kandidirao za Mostar, jer to nije Tvoje pravo, nego kao što je Tvoj sveti Imenjak na Genezaretu odgovorio Učitelju: Na tvoju Riječ! (Lk 5,5), tako si i Ti na odluku pape Franje, namjesnika Kristova na zemlji i nasljednika Petrova u Crkvi, rekao istomu Učitelju: Na tvoju Riječ!  – i prije dvije godine s obzirom na Hvar i sada ponovio s obzirom na Mostar.

Nisi potpuna nepoznanica u Hercegovini. Zvali smo Te kao predavača na Pastoralnom danu u Bijelom Polju, 8. travnja 2015., s temom: „Pastoralni izazovi i dušobrižnička skrb za ženidbu i obitelj s posebnim osvrtom na pastoral rastavljenih i ponovo civilno vjenčanih katolika“, objavljeno u Službenom vjesniku, 3-2015., str. 328 – 335.

Nakon Tvoga pregledna predavanja pozvali smo Te također da vodiš duhovne vježbe svećenicima: od 30. lipnja do 3. srpnja 2015. u istom Duhovnom domu u bjelopoljskom Emausu.

Napose si se pokazao uslužnim u prikupljanju podataka o ugodnicima Božjim iz većinski hrvatskih župa s Kosova, koje smo objavljivali u Crkvi na kamenu: o don Antonu Muziću (1921. – 1947.), blaženiku mučeniku iz Letničke župe (Cnak, 11/2018.); fra Serafinu Kodiću Glasnoviću (1893. – 1947.), blaženom mučeniku iz Janjeva (2/2020.); i Sluzi Božjemu fra Alojziju Paliću (1879. – 1913.), također mučenu svjedoku vjere, iz Janjeva (3/2019.).

U Mostar dolaziš s višestrukim pastoralnim iskustvom, a osobito može biti dragocjena Tvoja 15-godišnja svećenička praksa prvoga suradnika biskupa Želimira, mostarske gore lista, od đakonske 1995. do njegova odlaska za nadbiskupa u Zadar, 2010.; zatim 6-godišnja generalno-vikarska pomoć biskupu Mati, od 2011. do 2017. i onda Tvoja raspoloživost poslužitelja svim članovima Hrvatske biskupske konferencije kao njezin generalni tajnik, od 2017. do sada. Stalno Te Duh Božji pomicao na više u vjernu služenju Crkvi Kristovoj, i u Dubrovniku na Ordinarijatu i u Zagrebu u službi HBK i u Hvaru, Braču i Visu.

Ispitni predmet. Kao što je na Medicinskom fakultetu u prvoj godini Anatomija, fundamentum medicinae, najopsežniji i najzahtjevniji ispitni predmet koji studente zaustavlja ili propušta u više godine studija, slično je i u ovoj Mostarsko-duvanjskoj biskupiji neizostavan predmet Hercegovački slučaj na kojem već 140 godina petorica dijecezanskih biskupa, od 1881. do sada, muku muče i polažu ga kao da je klasifikacijski, tj. rade na ravnomjernoj raspodjeli župa, odnosno vjernika pod upravom dijecezanskoga svećenstva i redovničko/franjevačkoga klera, uz decizije i dekrete Apostolske Stolice. I Tebe taj slučaj dočekuje i na njemu ćeš vježbati svoje bogooblične i stožerne krjeposti.

Dolaziš na njivu Gospodnju gdje nisi niti sijao niti vijao, a imat ćeš prigode i sijati i saditi i brati i kupiti. S Tobom zajedno svećenici, redovnici i redovnice, i svi katolici u pravoj Vjeri rasli, u živoj Nadi cvali i u nesebičnoj Ljubavi rod donosili. I rod vaš da ostane!

Dragi don Petre, čeka Te križ, Križni put, katedralno Križevo! Pa da Ti je i dolinom suza proći, zla se ne straši! I kako si na Učiteljevu Riječ bacio mreže, tako pripazi da Ti od mnoštva riba mreže ne popucaju!  (Lk 5,6)

Gospodin Ti biskupski život ispunio nebeskim blagoslovom i milošću, a Njegov štap i palica Njegova bili Ti na utjehu trajnu!

Mostar, na blagdan sv. Benedikta, 2020.