KRAŠIĆ (IKA)

Umirovljeni vojni biskup Juraj Jezerinac proslavio je 55 godina svećeništva i 30. obljetnicu biskupstva zahvalnom koncelebriranom misom koju je predvodio u nedjelju 18. srpnja pokraj kipa bl. Alojzija Stepinca na krašićkom trgu.


Koncelebrirali su propovjednik na misnome slavlju vojni biskup u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan, vrhbosanski nadbiskup koadjutor Tomo Vukšić, sisački biskup Vlado Košić, varaždinski biskup Bože Radoš, umirovljeni varaždinski biskup Josip Mrzljak, tajnik Apostolske nuncijature Alfred Rayan D’Souza, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije dr. Krunoslav Novak, ravnatelj Hrvatske katoličke mreže i Hrvatskog Caritasa mons. Fabijan Svalina, domaći župnik Ivan Vučak i brojni svećenici.

Uvodeći u misu, biskup Jezerinac rekao je da prošlo 55 godina kako je postao svećenikom i 30 godina biskupom, a kad je riječ o proslavi godišnjica one imaju smisao zahvaliti prije svega dragome Bogu od koga dolazi svako dobro i ljudima, posebno onima koji su svaki na svoj način pridonijeli ovom slavlju, a posebno molitvom.

U propovijedi biskup Bogdan osvrnuo se na životni put biskupa Jezerinca od rođenja i odgoja u zdravom obiteljskom ozračju u Jezerinama do umirovljeničkih dana.

„O svome pozivu i pripremi za svećeničku službu biskup Jezerinac kaže da je od ranog djetinjstva želio biti svećenik. Rođen i odgojen u tradicionalnoj poštenoj radničkoj kršćanskoj hrvatskoj obitelji, kroz osobnu i zajedničku molitvu, redovito primanje sakramenata ispovijedi i pričesti, pohađao je školu, pomagao u obiteljskome radu na imanju, pripremao se za život. Isus je od ranog djetinjstva, obiteljskog odgoja ušao u njegov život. Ništa posebnoga, senzacionalnoga nije se kod njega dogodilo, u njegovoj obitelji što se nije događalo i u drugim čestitim katoličkim obiteljima u ovome kraju i našem hrvatskom katoličkom narodu. Božji pogled zaustavio se na njemu. U čistome srcu, malenog dječaka, rodila se želja biti Kristov svećenik, slijediti Isusa, njemu se posvetiti potpuno. Onako kako je to bio krašićki župnik Vraneković, zasužnjeni nadbiskup kardinal blaženi Alojzije Stepinac i toliki drugi pastoralni djelatnici svećenici u ovim župama, kraju, narodu. A kad su ga roditelji htjeli upisati u Dječačko sjemenište na Šalati u Zagrebu stigla je odbijenica. Bilo je previše kandidata. Posredovao je i sami nadbiskup kardinal blaženik Alojzije Stepinac i Juraj je primljen u sjemenište. Nakon položene mature slijedilo je odsluženje vojnoga roka u Kosovskoj Mitrovici. I onda bogoslovija u Bogoslovnome sjemeništu u Zagrebu i studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Studiju je pristupio vrlo ozbiljno i odgovorno. ‘Znao sam’, kaže nam Jezerinac, ‘da su uspješni studentski dani temelj plodonosnog svećeničkoga života’. Zagrebački nadbiskup Franjo Šeper zaredio je Jurja Jezerinca za svećenika u zagrebačkoj prvostolnici 26. lipnja 1966. godine“, rekao je mons. Bogdan.

Osvrnuvši se na program apostolskog djelovanja, biskup Bogdan je protumačio: „Isus svojim izabranicima daje i jasne upute, daje im program, određuje kome ih šalje i što im je govoriti. ‘Približilo se kraljevstvo Božje’ (Mt 10, 7). Zadatak je jasan: ‘Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite!’ (Mt 10, 8). ‘Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite’ – to je dobro. To gotovo uvijek i posvuda prolazi! Ali ovo posljednje ‘Zloduhe izgonite!’ Uhvatiti se koštac u ime Božje sa zlodusima i njegovim satelitima, njegovim slugama i njegovim projektima i djelima u svijetu, to je posao, to je najteže. Kako li su ove riječi odzvanjale u ušima dvanaestorice! Kako li je o njima ozbiljno razmišljao i za život se pripremao na svećeničku službu mladi sjemeništarac, bogoslov Juraj Jezerinac! I pri tome, nastavlja Isus, budite posve slobodni od bilo koga i od bilo čega. Na nikoga i ni na što se ne navezujte! Ovo što činite, činite sa sviješću da to nije vaše niti od vas. Vi ste samo poslužitelji evanđelja, Božje riječi! Vi ste u službi, niste gospodari! ‘Besplatno primiste besplatno dajte! Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Ta vrijedan je radnik svoje plaće’ (Mt 10, 8-10). Tamo gdje budete djelovali, ako li ste autentični, ispravni, slobodni, ako li ste ‘stasali’ u Isusovoj školi po njegovim pravilima, ako li ste ‘drugi Isus’ kojeg zastupate i u čije ime naviještate Kraljevstvo Božje, primit ćete ono što vam je i koliko vam je potrebno. ‘Ta vrijedan je radnik svoje plaće’“.

Govoreći o mladom svećeniku Jurju Jezerincu, mons. Bogdan podsjetio je da je u svećeništvo stupio s geslom „Služiti Gospodinu u veselju“, a obilježava ga vedar i veseo karakter, da je vedar i radostan Kristov apostol, svećenik.

Kazao je da o njegovoj predanosti svećeničkoj službi i radosti djelovanja u vinogradu Gospodnjem svjedoče i danas vjernici iz župa u kojima je djelovao, a to su Nova Gradiška, Završje Netretićko, Sesvetski Kraljevec i Cerje. Isto tako i vjernici iz hrvatskih katoličkih župa u Kanadi gdje je djelovao od 1980. do 1991. godine: u Torontu, Hamiltonu, Mississaugi i Oakvilleu. „Mons. Jezerinac ostavio je neizbrisivi trag u srcima i dušama vjernika. Rado ga se sjećaju, javljaju mu se i posjećuju ga i danas. S posebnom ljubavlju i radošću častio je i promicao pobožnost prema Presvetoj Bogorodici koju rado naziva ‘najvjernijom odvjetnicom hrvatskoga naroda’. A njegova svakodnevica, još od obiteljskoga ognjišta u Jezerinama i danas je prožeta molitvom Gospine krunice. Konstanta njegove svećeničke i biskupske duhovnosti i identiteta od djetinjstva do danas je duboko poštovanje prema osobi nadbiskupa i kardinala blaženog Alojzija Stepinca kojeg je osobno od djetinjstva do bogoslovskih dana više puta u Krašiću susreo“, rekao je biskup Bogdan.

Govoreći o biskupskoj službi mons. Jezerinca, istaknuo je da ga je papa Ivan Pavao II. imenovao zagrebačkim pomoćnim biskupom 11. travnja 1991. godine. Imenovanje ga je zateklo na službi župnika u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Oakvilleu u biskupiji Hamilton u Kanadi. Zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić zaredio ga je za biskupa u zagrebačkoj prvostolnici 8. lipnja 1991. godine. Program svog biskupskog djelovanja sažeo je u geslu „Bog je mir i radost naša“.

„Bilo je to vrijeme osamostaljenja Republike Hrvatske, vrijeme velikog nacionalnog zanosa i ponosa, urušavanja staroga sustava i rađanja novoga svijeta, demokracije slobode. Duboko je bio narušen mir u ljudskim srcima, među ljudskim zajednicama, društvenim skupinama, narodima. Nažalost u našoj hrvatskoj domovini platili smo visoku cijenu slobode. Započelo je ‘balvan revolucijom’, Hrvatskoj je nametnut rat, na nju je izvršena krvava agresija. Tek zaređeni pomoćni biskup Jezerinac poslan je od Crkve k svojima, u njemu poznate i manje poznate hrvatske krajeve, propovijedati evanđelje, pozivati na obraćenje, ‘izgoniti zloduhe’, nemoćnike mazati uljem, tješiti ožalošćene, vidati rane, ozdravljati ranjene u duši i na tijelu. Godine 1991. imenovan je ravnateljem dušobrižništva Hrvatske vojske, a 25. travnja 1997. prvim vojnim biskupom vojne biskupije u Republici Hrvatskoj. Kao i uvijek, hrabro i s velikim pouzdanjem u Božju pomoć započeo je i vršio svoje novo poslanje u Hrvatskoj vojsci“, rekao je biskup Bogdan.

„O biskupskoj službi Vojnog ordinarija, ustrojavanju nove biskupije, vojnih i policijskih kapelanija, dušobrižništvu, duhovnim vježbama, organizaciji hodočašća, od lokalnih do nacionalnoga u Mariji Bistrici i sudjelovanju na međunarodnome vojnome hodočašću u Lurdu hrvatske vojske, policije, branitelja, vatrogasaca i drugih ne možemo posebno govoriti. Mons. Juraj Jezerinac je ‘uzet iz naroda za narod’, radosno je služio i služi Gospodinu. To svjedoče i kazuju pripadnici hrvatske vojske, policije, hrvatski branitelji“, rekao je biskup Bogdan, podsjetivši da je nakon bogatog, zauzetog svećeničkog i biskupskog djelovanja, biskup Juraj Jezerinac uputio molbu Svetom Ocu za odreknuće od biskupske službe 23. travnja 2014. godine, kada je navršio kanonsku dob, 75 godina života, a Papa je prihvatio odreknuće i imenovao mu nasljednika 30. studenoga 2015. godine. Umirovljeničke dane biskup Juraj Jezerinac provodi u molitvi, aktivno pomaže u pastoralu. U zasluženoj mirovini vratio se i svojoj velikoj ljubavi, crtanju, slikanju“, rekao je biskup Bogdan, zahvalivši Gospodinu za njegov život i dar Crkvi i narodu.

Riječi zahvale na kraju su izrekli biskup Jezerinac i župnik Vučak, a vlč. dr. Novak pročitao je čestitku zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. „Slavlje Vaše 55. obljetnice svećeništva i 30. obljetnice biskupske službe u Stepinčevu Krašiću 18. srpnja ove godine pruža mi prigodu da se na duhovan način molitvom i srdačnim čestitkama povežem s Vama i dionicima slavlja. Zajedno s Vama zahvaljujem Bogu za djela milosrđa očitovana po Vašem svećeničkom i biskupskom služenju. Ostvarujući pastoralno služenje i pastirsko poslanje u Crkvi u poniznosti i poslušnosti hrabro i ustrajno desetljećima naviještate Božju Riječ. Svete sakramente podijelili ste tisućama krštenih, ispovjeđenih, pričešćenih, vjenčanih i pomazanih. Sve to zaslužuje ljudsku zahvalu onih koji se sada s Vama raduju kao i molitvu tolikih u nebu koje ste na zemlji milošću Božjom usrećili. Neka dobri Bog koji izabire pastire i učitelje da svojim služenjem grade Crkvu nagradi i one trenutke u kojima unatoč protivljenjima s poniznošću, blagošću i strpljivošću nastojite graditi pouzdanje, čovjekoljublje i uzajamno prihvaćanje među ljudima u bremenitosti ovog vremena“, napisao je u čestitki kardinal Bozanić.

Na misi su bili rodbina i prijatelji biskupa Jezerinca, izaslanica Vlade Republike Hrvatske Sanda Šimić Petrinjak, potpredsjednika Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i generali. Pjevala je klapa Hrvatske ratne mornarice „Sv. Juraj“.