U mjesnom Domu kulture večeras je održano predavanje o arheologiji u Neretvi koje je organizirao Arheološki muzej Narona na čelu sa Tonijem Glučinom koji je u uvodnom dijelu predstavio predavače, g. Maria Radaljca i Dina Tarasa iz Arh. muzeja u Zadru koji i vode istraživanje nalazišta u Kominu.

Fotografija Kominske kronike.

Kroz vrlo zanimljivu priču, predstavili su nam sam tijek istraživanja i predmete koje su pronašli u rijeci. Uglavnom je to kuhinjsko posuđe od 1 do 4 stoljeća po Kristu. Također je pronađen i krovni crijep za koji se zna i radionica iz koje je izišao. Mnoštvo je tu i amfora koje potiču iz sj. Italije a stare su od 1 stoljeća prije Krista pa do kraja 1 stoljeća poslije Krista. I one su najčešći nalaz u zadnje vrijeme. Zanimljive su i amgore vrste” Africana” koje su rađene u Tunisu, a skužile su za prijevoz ribljih umaka. Tu je i Bizantska amfora iz 5 i 6 stoljeća, te srednjovjekovna keramika. A našlo se tu ponešto i iz ne tako davne prošlosti, točnije iz 19 stoljeća. Dalje, najčešći nalazi potiču iz 1 stoljeća dok su ovi ostali rijeđi. I postavlja se pitanje lokaliteta, to jest izvora ovog materijala. Od g. Radaljca smo saznali da je rijeka bila vrlo plovna. Dolazilo se brodovima iz današnje Turske do naših krajeva po peruniku od koje se pravio balzam. Mnoštvo je na širem području i gomila- tumuli koje su ustvari groblja. Dolaskom Rimljana groblja se grade uz ceste na ulasku u gradove. Na kraju su nas predavači pozvali da čuvamo našu baštinu za buduća pokoljenja, jer tako ćemo sačuvati i spomen na naš naraštaj u ovoj lijepoj dolini. Lijepo je i zanimljivo bilo večeras u Domu kulture. Upoznati dio naše prošlosti i bogate baštine. Preporučamo svima odlazak na ovakva predavanja koja će obogatiti znanje o našem zavičaju.

Fotografija Kominske kronike.

IZVOR: https://www.facebook.com/kominkronike/