SUĆUTI:

Did Lela Lela :

-Iskrena sucut ozaloscenoj obitelji Vlahovic od Lovorka i Ranka Medaka. Pocivao u miru Bozjem!!!

Martin Medak:

-ISKRENA SUĆUT OBITELJI, A DRAGOG HRVATINA NEKA GA ANĐELI ČUVAJ. POKOJ VJEČNI DARUJ MU GOSPODINE.

Zrinko Šuman :

-Iskrena sućut obitelji

Radosna Jerkovic:

-Iskrena sucut obitelji. Pocivao u miru Bozjem.

Danijela Peko-Štrbić:

-Iskrena sucut obitelji.

Nikolina Batinović:

-Počivao u miru!!

Lidija Lili Sendo:

-Iskrena sućut obitelji rodbini

Ivanka Ivana Zmijarevic:

-Iskrena sucut obitelji i rodbini.

Sandra ZD :

-Iskrena sućut obitelji. Pokoj vječni daruj mu Gospodine.

Katarina Tutavac:

-Pocivao u miru rodjace. Falit ces nam. ?

Nikolina Zmijarević Đugum Kola:

-Pocivao u miru

Katarina Takač:

-Iskrena sućut!

Nada Bubičić:

-Počivao u miru Božjem! Iskrena sućut obitelji.

Ivana Desnica Bicic:

-Počivao u miru Božjem!!!

Jelena Marević Vlahović :

-Zbogom dobri moj Hrvoje

Medaja Mak:

-Iskrena sućut obitelji. S vama smo u molitvi.

Duška Vuković:

-Iskrena sućut obitelji.

Stella Kaćunko:

-Iskrena sućut obitelji…s vama smo u molitvi….pokoj vječni daruj mu gospodine

Marija Medak :

-Duboka sucut obitelji .Pocivao u miru Bozjem

Marija Samardžić:

-Iskrena sucut obitelji!!!Pocivao u miru Bozjem!!!

Gordana Musulin:

-Počivao u miru Bozjem Iskrena sucut obitelji

-Nasa iskrena i duboka sucut Ivi, obitelji, svojti i ptijateljima. Pociva u miru s andelima.

Fina i majka Marija.

Natalija Krešić :

-Iskrena sućut obitelji.

-Obitelji iskrena sućut
-Iskrena sućut obitelji i rodbini
-Počivao u miru ?